HTML

A cserkész blogja

Friss topikok

Címkék

Archívum

Általános Isten definíció

2012.10.01. 20:07 A cserkész

Ez az írás elsősorban IGe Általános Isten definíciójának cáfolataként jött létre.

Mit is tudunk Istenről ,a vallások bibliográfiáin kívül?  Nos a "téma" engem is foglalkoztatott egy ideje ,így hát az alábbi írás: 6 és fél évnyi aktív kutatás és viták sorozatának konklúziójának összegyúrása,elemzése és összegzése révén jött létre.


A lehetőséget pedig köszönöm IGe-nek!

   

Eszközök:

Ugyan így fordítva,is igaz: (UIF)

Mondat a mondatban:  ..1...(.2.)....(..2..).... , ....1.(...2..(3..))....  ,  (..1..(2..).....)  , a magyarázat magyarázata. A zárójelen kívüli mondatokat célszerű(érdemes.) először értelmezni.

Szubjektív kitérő: (((((((((....))))))))))

Az írásban:fizika,szociológia,pszichológia,neurológia,filozófia felváltva rendezetlenül fordulnak elő. Próbáltam külön tudományokra bontani(elkülöníteni egyiket a másiktól) de mivel ez egy összefüggő írás,így nem voltam e téren olyan szigorú. Így tud egységet alkotni.

A definíció ki van jelölve.

Az írásban a fizika megszemélyesítése nem idegen,de a jelentés szempontjából elhanyagolható.(nem változtat rajta)

Hozzáfűzések:

Az írás "demó" jellegű tehát a felmerülő témákkal teljes egészében nem tudok foglalkozni. (Bővebb kifejtés szükség esetén igényelhető. (konkrét esetben))

Az anyag néhol törvényszerűen fogalmaz,ezért felületesen olvasva nem érhető el a kívánt megértési szint.

Az anyagot nyugodt,nyitott,mély állapotban érdemes olvasni.(=)A beható tanulmányozás ajánlott.

Az anyag természetesen csak tömör kivonata annak amit a témáról le lehetne írni. (azt hiszem a tematikát(tárgyat) tekintve ez egyértelmű.)

A matematikában minden amit leírnak az a bizonyítás része. Ebből kifolyólag itt sincs ez másképpen.

Ahogy a matematikában itt is többféle módszer van a képlet bizonyítására, így Isten bizonyításával is elméletileg  ez kell hogy legyen a helyzet. Jómagam ezen számtalan út(lehetőség) ((közül)) építettem(találtam) ki(meg) egyet.

Fejezetek:

-Az erőt irányító törvény

-Pszichológiai bevezetés

-Automatikusan áramló rendszerek:  (pszih),(Kvantum Fizika) ,(neurológia),(Pszich),-,,-

-Schrödinger macskája elmélet Isten fényében

-utószó

Íme a Mű:

                                                         

Isten az erő törvénye

(az erőt irányító törvény)

(anyag = energia)


Aki létrehozza a struktúrákat a világba az erő segítségével. Egy kód ami szerint létrejönnek a dolgok. A körülményektől függő ráhatás (körülmény és hatás ugyanaz, tehát önmagától függ, önnön "határaitól") de előre meghatározott változásokat idéz elő. Minden változás a ::::kód szerkezetének::: jellegéből adódik. A kódolás az (anyag,energia) változásának lehetőségét veszi figyelembe (tehát a rendszer az összetevőinek változása nélkül nem változik). Az anyag a kódolás nyújtotta lehetőségek mentén halad (fejlődés,átalakulás). A kvantumfizika ezeket a kódolás nyújtotta lehetőségét kutatja.

Az erő , térben és időben az anyag megváltoztatott helyzete.(UIF)(pl: CERN részecskegyorsító)

Az anyagból úgy sugárzik az energiától ahogy a víz párolog.(UIF)

PSZICHOLÓGIAI  bevezetés

 

(Ok: ) Minden ember szeretné hogy egy erősebb hatalom megvédje a problémák,megpróbáltatások elöl.

Mindenkit véd valakit(védett)(kicsit,nagyon,félig). Összegezzük a mindenkit és nevezzük most csak KözVéleménynek ,tehát ez a KV lát egy embert akit senki nem véd és senki se ural,(a közvélemény csak nagy horderejű látszólagos dolgokkal foglalkozik(pl Jézus,Ábrahám,Buddha,stb) azt látják hogy ezek nem "sérülnek ha nem akarnak ,vagy míg nem engedik",így hát (a megfelelő információ hiányában) azt gondolják hogy biztos van egy láthatatlan erő("jól gondolják")aki segíti őket,és összekapcsolják ezt azzal amit eddig nem tudtak megmagyarázni. Tehát isten eszméjével..(pl villám,háború,születés,halál,(véletlen,(ami valójában nincs)-(ok-okozat van),katasztrófa,stb

Az emberi érzelmek(idegrendszerre ható érzékeléseknek ,de inkább most csak az érzelmek) széles skálán mozognak az öngyilkos gondolatokat létrehozó szorongástól a nullán át (semleges)az időt és teret figyelembe nem vevő eufóriáig.

A pozitív (építő) érzelmeket egy óvó segítő hatalomnak tulajdonítják.(Pl:Isten(leggyakoribb)(megszemélyesítés.))  "valójában nem" mert érzékelnek valamit ami érzelmet vált ki belőlük és(megfelelő infó hiányában) nem tudják mihez kötni kivéve egy szintén érzékelő és érző lényhez. A rendszer jelenségeihez az emberi agy érzelmeket kapcsol,így biztosítva az alapinfó tárolását,rögzülését. 

A negatív (pusztító) érzelmek egy leromboló degradáló hatalomnak tulajdonítják.(Pl:ördög(leggyakoribb))   

Pl: Információ: dinoszaurusz ~ Érzelem: sárkány,              óriásszörny.  Alapinfó:nagy fogak,hosszú farok,nagy test,stb.  A jellege pl a hatékonysága és nyers ereje  miatt(is) negatív,tehát vérszomjas,gonosz archetípust kapott.

Ez az érzelmek két csoportja,a természet két alap jelenségének hasonlata és persze része (emberi természet). Tehát mindenütt megjelenik a pusztulás és épülés(növekedés és csökkenés).

                              Automatikusan áramló rendszerek

 

A növekedés és a csökkenés(itt az idő nem számít.(mivel ugye isten időtlen)).

Pl:a mag kicsírázik,fa lesz,aztán elhal,por lesz(korhadék...trágya....(anyagkörforgás)a hegy előemelkedik aztán szétporlik(fagy,vízmosás stb.)

((((((((((((((a kard először kőzet ,érc azután vas,acél darab nem sokkal később fényes éles penge,azután teszi amire készítették, meg méreckedik társaival és  mikor tud...embert öl,végül nem használják nem figyelnek rá,megrozsdásodik,elöregszik(kihal mellőle a felhasználó,jönnek újak helyette(pl:kidobják)és ha nem ássák ki a régészek újra, akkor visszatér ahonnét jött,alkotóira bomlik.))))))))))))))

 

Ami fönt van leesik,ami lent van feljebb kerül.

Ezt a kódot,törvényt egyfajta pulzálás jellemzi ami által biztosítja a változást.Ugye mindenütt ott van;embernél pl:szívlüktetés,légzés,agyműködés..stb. Biztosítja a rendszer a  szerkezet(ember) kapcsolatát a külvilággal(a nagyobb rendszerrel).

Ez az élet (és a világ) működésének egyik feltétele. (tehát a kódolásnak egy fejlettebb része(összetettebb)struktúrája)(az élet mint anyag és energia struktúra.)  Mivel minden változik így ha teheti fejlődni "próbál"(pl:élet).

Kialakult lassan a legbonyolultabb szerkezete(ami persze még mindig alakul)ezt nevezték embernek. Ő volt az aki megtudta figyelni az eddig a kód által létrejött szerkezeteket,összefüggéseit. ("ezért is hívhatják ezt a fajt a teremtés koronájának")(ezt csak én mondom)

Végül is a létrejöttek közül az Ember a leggyorsabban változó rendszer,és a legjobban alkalmazkodó struktúra. És ez vezetett  a robbanásszerű fejlődéshez a többi szervezettel szemben.

"Nem a legerősebb marad életben,nem is a legokosabb,hanem az aki a legfogékonyabb a változásra." Charles Darwin

""Ez az embernek nevezett rendszer odáig fejlődött (amit a kódolás tett lehetővé)hogy érzékelni/értelmezni kezdte a környezetében lévő összefüggéseket ami "brutális"robbanásszerű  fejlődésnek számít az állatokhoz képest". Mert a többi rendszer még a fejlődés előző szakaszában maradt(van). > Ami úgy kezdődött hogy elkezdtek az őt befolyásoló rendszerrel kapcsolatot létrehozni. Saját áramlást hoztak létre(anyagcsere) az egyre jobban megkérgesedő Föld nevű objektum felszínén. A kódolás úgy működik hogy ahol határok keletkeznek ott két különböző világ alakul ki és az egyik lassul tehát bizonyos(ebben a szakaszban)paraméterei,energiája csökken,a másik világ paraméterei,energiája növekszik. Mivel létrejött a kéreg(határ),(a körülmények megengedték ezt). Létrejött,és tovább fejlődött az élet összetettebb struktúrája,elkezdett burjánzani. A föld pedig elkezdett ki hűlni mint például a Mars. Ez utóbbi odáig jutott hogy szép lassan a magja is ki hűlt.

A kezdet és vég e formája nagyon sokféleképp jelenik meg a rendszerekben tehát a Rendszerben (kódolás rendszere)(értsd a legtágabb értelemben). Úgy ahogy az épülés és pusztulás,negatív és pozitív,mély és magas,kevés és sok ,és még sok hasonló helyzetjelölő értékek.

Általában minden dolognak két alapvető funkciója van (használati lehetősége). Pusztító és építő.

A legtöbb ("fejlett")dolognak már a megalkotása előtt létrehozták a funkcióját és eltolták a megfelelő irányba      (pl olcsó walkie-talkie ,nem lehet vele lehallgatni a rendőrségit). Ezzel szemben a kés mint maga nem egy fejlett (specializált)dolog, a funkciója nincs eltolva(lebutítva) egyik irányba sem, nincs kihegyezve egyik oldalra se,tehát se épít se nem pusztít.(pl:speciális isten:Hádész.pusztít,stb.) Vagyis bármelyik lehet a felhasználó(tól)(igényeitől)függ.             (Az egyszerű dolgoknak szinte határtalan a felhasználhatóságuk ,az összetett dolgok                                                                 csak speciális témákban használhatók fel.)

A néhol a keresztesek,zsidók specializálták az általános(Mindenható)Istent:pl harcos isten,seregek Jehovája,Ura.

A reformátusok specializálták az általános Istent:pl emberközelibbé "egyszerűbbé" igazságosabbá tették.

(((((((((((((((((((((((((("specializálás.....megszemélyesítés.....az én személyiségemhez való alakítás"))))))))))))))))))))))))

Tehát ideológiát hoztak létre, ebből fakadóan figyelmen kívül hagyták az Rendszer paradoxiális jellegét.

1Kor 7,30

És a kik sírnak, mintha nem sírnának; és a kik vígadnak, mintha nem vígadnának; a kik vesznek, mintha semmijök sem volna.

(Pszich)

((((((((((((((Amely csak akkor mutatkozik meg(az ember számára(tudatosul)), ha a tudatos rész egy nagyobb (többé kevésbé állandósult) trauma miatt nagyobb szerepet vállal az emberi lélek stabilizálásában.(tudatosul benne a rendszer fonáksága.)Kisebb rövidebb traumánál a tudatalatti vállalja be a melót,elvállalja a az egyre telítődő szemetesláda szerepét. Az egyik megakarja oldani az ügyet/problémát a másik minél hamarabb a szőnyeg alá söpri. (a sűrű zárójelben lévő kijelentések általánosítások.)))))))))))))

A világ paradoxonokra épül. (Pusztítani kell, hogy építeni lehessen, építeni kell, hogy pusztítani lehessen, üríteni kell, hogy tölteni lehessen, tölteni kell,hogy üríteni lehessen...stb.) Egy paradoxonokból felépülő algoritmus rendszer. Az algoritmusok nem kizárólag matematikai és informatikai jelenségek: A világnak egy   (az emberiség fejlődésének szempontjából)  lényeges hányadát a biblia, algoritmusokkal írja le.

"Algoritmuson vagy inkább eljáráson olyan megengedett lépésekből álló módszert, utasítás(sorozatot), részletes útmutatást(próféták,prédikátorok útmutatásai), receptet értünk, amely valamely felmerült probléma(emberiség régi és jelenlegi problémái) megoldására alkalmas."(Wikipédia>Algoritmus szócikk)+ a zárójeles bővítés

"Az algoritmus létrehozásának első lépése általában egy cél(pl:boldog élet) kitűzése, amit egy probléma(pl:tökéletlenség) vetett fel. Ezután el lehet kezdeni megalkotni azt az algoritmust, amely a problémát megoldja, vagyis adott kezdőállapotokból mindig az elérendő állapotok valamelyikébe kerül(az ember fejlődése)." (Wikipédia>Algoritmus szócikk)+ a zárójeles bővítés

A programok programokat készítenek,az algoritmusok által algoritmusok készülnek.(Isten által emberek készülnek)

Miben különbözik a teremtő a teremtményétől? Valójában nem különbözik a teremtő a teremtményétől, mert általa csak több lesz, a szerkezete finomodik, kitágul,bővül,újul, olyat hoz létre ami eddig még nem volt.( olyan formában, olyan körülmények között) A teremtmény valójában a teremtő egy része, amely a teremtő tulajdonságairól árulkodik,és szolgáltat adatokat a teremtmény létrehozásának idején.

pl.: a festő  festménye, a költő verse, az anya gyermeke ,a mester alkotása (pszichológiai elemzésük gyakori) + (a programozó (saját tervezésű) programja!, az Isten embere, univerzum földje,....stb.) Ha igazán megismered a műalkotást megismered a mestert is.

Jómagam az Isten emberét tanulmányoztam már egy jó ideje, ezen érdeklődésem alapján készült el az írás.

(K Fizika)

 

A lényeg:

Az információ a változás(ok)nak a *megkövült formája ((a téridőben) térben és időben egyszer megjelent energia relatív megfigyelhető formája). Az intelligencia pedig az információ szisztematizálódott(rendszereződött) mennyisége .Ez a határozatlan mennyiség az "Erő törvénye"(ez irányítja az erőt.) ezt a mennyiséget nevezték el Istennek.

A tétben határtalan mennyiségű „ megkövült” információ struktúrájának hatását nevezzük itt a kódolásnak(a bibliában ez lehetne isten tevékeny ereje). Működés:A rendszer részei hatnak az egészre,az egész pedig visszahat a részekre.

Ez a nagy mennyiségű *"megkövült" nyomat ( ki nem törlődött a hatáskövetkezmény) (mivel az idő előre látszik haladni, így nem lehet visszamenni és kitörölni) amiből a (megfigyelt) világ áll.

Az idő nyomot hagy a térben

((((((((((((((((((((((((((A hatáskövetkezmények az idő egy pontján térben manifesztálódott információk,információ halmazok.(UIF)(tér és az idő felcserélhető).))))))))))))))))))))))

A tér és az idő tágulása ( tehát fejlődése( kicsiből nagy, nagyból kicsi)) növeli az intelligenciát, az események növekvő mennyiség miatt. (Pl.:az univerzum tágul,az ember tudása is tágul a( tapasztalati) lehetőségek számának növekedése miatt)  Minden,aminek lehetősége van rá, tágul(növeli paramétereit,(a felület növekedése is ide tartozik)). Valójában minden azt teszi amit a lehetőségei engednek és a lehetőségei magában az alanyban rejlenek.

Ez nem zen "duma", de akár lehetne az is. Például zenehallgatás helyett tanulhatnék, sőt kellene is és a környezet biztosítja a megfelelő lehetőséget, de a jelenlegi belső állapot nem. (Mert kell pl.:a motiváció,ha nincs nem teszem, mert hiányzik a belső affinitás)(de ez nem egy átfogó példa)  Ha kilőnek rám egy lövedéket pl: 320 m/s -mal akkor többek között az én alaptulajdonságaim döntik el, hogy átmegy e rajtam a lövedék vagy sem, kárt tesz bennem vagy sem. Az egyik példa a fizikai lehetőség, a másik pszichés lehetőség.

Másolat - pic71610.jpg

Az intelligencia:az eddig létrejött struktúrák mennyisége. A korlátlan(sok) idővel és térrel rendelkező nagy mennyiség az állandó változás miatt néha "elég érdekesen" nyilvánul meg. Lásd: a Világegyetem.(vagy annak egy parányi részlete, pl: (ez a kép)

 (neurológia)

((   A jelenlegi intelligencia /az agyban:eddig létrejött változások összességege.(másképpen:a jelenlegi és az eddig létrejött szinapszisok összege)("hatáskövetkezménye")

A direkt intelligencia:a megerősödött szinapszisok,ideg pályák összege. ))

 

A struktúrák az épülés és pusztulásnak (váltakozásával) segítségével jöttek létre.

Az épülés és pusztulás: A tér anyagának a tágulása beleütközik az idő" lassú" sebességébe,  ami közvetíti azt. Ami 299792458m/s, tehát ez a sebesség....egy alapvető fizikai állandó.( ez a sebesség tartja össze a világot.) Ez az "egy" stabil része van az állandóan változó világnak. Ez tartja össze,ez az "egyetlen" (szuverén) határ. Máskülönben nem lenne már semmi, minden szétspriccelt volna az ős bumm pillanatában a határtalan vég nélküli sebességtől. Azt hiszem a tér az idő irányított szakasza.( a tér az idő vektora) Ez a (vektor)mennyiség a nagy bumm óta növekedik akció - reakció,ok- okozat útján. Az ember mindig is ezt a menyiséget kereste az okban és az okozatban.

"A természetben egyetlen működés sem ok nélkül való;értsd meg az okot,és nem lesz szügséged tapasztalatra." Leonardo da Vinci

Ezek szerint ez a legnagyobb mennyiség, amit ki lehet fejezni, ha ki lehetne!....?

Az élet, az intelligencia , 13,7 ± 0,2 milliárd év alatt létrejött legösszetettebb struktúrája.((ebben az univerzumban)) Ennek a jelenlegi legfejlettebb formája az ember.(a tudomány jel állása szerint) 

Mivel ennek a mennyiségnek kifejezését időbeli és térbeli (átlag 80 év,Föld) korlátaink nem teszik lehetővé, így egyszerűen  csak Istennek nevezzük. Amiről tudjuk, hogy pl:a (Bibliában is leirták) végtelen, hatalmas, mindenek feletti ...stb.(a tudomány a világegyetemet jellemzi hasonló szavakkal)(Egy kis érzelmet kapcsolunk hozzá....és) Hát így lesz az előbb említett egyszerűből nagyszerű!

  A pszichológiában Jung-ék, amit egyszerre nem tudtak megmagyarázni,(pl.: nem tudták mi okozza ) ösztönnek nevezték. A természettudományok atyjában a fizikában Newton is Einstein is Istennek nevezte.( vagy Isten művének)

 Pszichológia                              (A valóságban Isten minden műve objektív)

 

 Mivel isten semleges így a törekvés az ő megismerésére amit tudománynak neveznek szükségszerűen semleges lesz.(UIF)

Ha a megismerésre való törekvés  nem semleges, tehát elsősorban (érzelmi)töltéssel rendelkezik akkor vallásos hitről beszélünk.(nem láthat tisztán,nem lehet objektív megfigyelő)

 1.Alap esetben a tudatos elme semleges, a tudatalatti,vagy pozitív vagy negatív.(intuíció jöhet létre ha a tudatalatti is semlegesre vált)

 A tudatos elme a megismerést keresi(tudományt) az Igazságot keresi,az érzékelhető valóságot.                       (a lehetőségeket)

 A tudattalan elme(tudatalatti) pedig a megélést(hitet) az "igazságot" csak az érezhető valóságot.A megélésnek erősebbnek kell lenni, tehát vagy  pozitív vagy negatív.(semmi esetre sem semleges) ((**kivéve))

 Amit az 1.után eddig leírtam csak átlaga a két  agy rész
  együttműködésének!(hogy témánál maradjak nem térnék ki a részletekre.)(Az átlag)

Vallásos hit vagy tudomány? A választ a tudatos és tudatalatti erőviszonyai döntik el. (amelyik irányít az nyer)

 A tudatos a tudományt szolgálja, a tudatalatti a vallást és a művészetet.       >        x x x

 Nagy tudósoknál,nagy prófétáknál munkásságuk során a két rész között az egyensúly volt túlsúlyban.Ezért lehetett korában nagy tudású, Jézus ,Buddha és intuitív szellemű és "vallásos hitetlen" Albert Einstein.

 "Ami igazán számít,az az intuíció" Albert Einstein

 Szabad út

 "egyensúly volt"mibenléte: Az információáramlás sebessége,a két rész között((i(ellenállás hiányában) megnőtt,ezzel az egységnyi idő alatt felhasznált információ menyisége is megnőtt,a nagyobb mennyiségű információ pedig nagyobb intelligenciát hoz létre.

Az emberek (érzelmi beálítottságuk miatt) szeretnek megszemélyesíteni így érzelmileg közelebb kerülnek a témához amivel éppen foglalkoznak        .A harcos nevet ad a kardjának "a szamuráj kardjának lelke van". A kapitány(magához hozza ami kedves számára)női nevet ad neki (hajó). Az első korai "természettudóssal" is valahogy így lehetett...de ez csak fikció.

Minden esetre az érzelmi kapcsolat fontossága 50% körüli.

Bizonyítják ezt a legismertebbek:

Darwin pap akart lenni.

"Ha megértjük a fizika törvényeit megismerjük isten észjárását."Stephen Hawking

"A kozmosz csodálatos elrendezése és harmóniája csak egy mindenható és mindentudó lény tervében születhetett meg.Ez mindörökre a legnagyobb felismerésem." Isaac Newton

"Az asztronómia(csillagászat)művelése:olvasás isten gondolataiban" Johannes Kepler

"Isten gyógyít, az orvos meg kapja a fizetést." Benjamin Franklin

"Megakarom ismerni Isten gondolatait,a többi csak részletkérdés" Albert Einstein

Lemaître – úgy mint Galilei – hitt abban, hogy Isten kutató gondolkodással áldotta meg az embert, és jó, ha a teremtett Univerzumot kutatja. Georges Lemaître Az Ősrobbanás elméletének kidolgozója

A legérdekesebb példát Newton szolgáltatja, ki egész életét Isten kutatására szentelte,ennek melléktermékeként pedig lefektette a modern tudomány alapjait.

Isten eszméje ,ideája nem érzelem hanem mint mondtam idea,kapaszkodó,elv (van kinek elv van kinek törvény és van kinek csak alternatíva)    (amihez ragaszkodhatnak és követhetnek mert jó dolgokat kapnak vissza) (az erkölcs isten eszméjéből ered)     ami megerősítésére tudattalanul érzelmeket kapcsolnak.    (próbálj elképzelni valami nagyon jó dolgot, úgy igazán!!(bármit) és meglátod az érzelmi hatás nem marad el.)     Az igaz Isten eszméjéről (amit minden vallás hirdet,hogy az övé)meg csak annyit hogy"Minden ami jó az Istentől való".  Ha jó az átvett "istenkép" akkor fejlődést idéz elő,ha nem az igazi akkor hanyatlást.(ennek persze vannak árnyalatai és elég széles skálán mozognak) *    

((((((((((((((((((("Zen: -Semmi sem jó vagy rossz." (pl pánik,rögeszme,kés,nejlon zacskó,trágya,....stb="fektetet8as") egyszerűen csak a "cél szentesíti az eszközt" a cél viszont az egyensúly lenne(ha rájönnének) (amire minden törekszik) ,az eszköz pedig az "ami jelen állapotban rendelkezésre áll".   (ha felhasználják minden eszközüket rálelnek az igazi célra, tehát az egyensújra.))))))))))))))))))))

Mária és Ilona

* Erősebb esetben a hit rögeszme is lehet.Minden a rögeszmében hordozott információ minőségén múlik,(pl jó és rossz rögeszmék),Példa:Egy öreg boldogtalan asszony nagyon félt a ráktól és valahogy beképzelte magának hogy rákos ez (a volt a mániája),később kiderült h rákja van(lett) aztán azt mondta mindenkinek hogy meg fog halni, hagyják őt békén...,csúnyán áttétes lett,meg is halt.Egy másik 50 év körüli nőnél rákot diagnosztizáltak.(Az orvosok másfél évet jósoltak neki) Azt mondta családjának ,hogy ha jönnek hozzá csak jóról és vidám dolgokról beszéljenek neki. Attól kezdve a tévében is csak vígjátékokat nézett,(mindenki hozta neki a vígjátékkazettákat). Ez  úgy kezdődött hogy mielőtt még a problémát észrevették volna,három unokája született. Azt mondta magának hogy ő most nem ér rá meghalni mert foglalkoznia kell az unokáival. Az lett a mániája hogy ő meg fog gyógyulni. Természetesen meggyógyult.((Akit érdekel mélyebben a téma, tanulmányozza a placebó hatást.))

 

Nos mivel tanultuk(a közvélekedés szerint is) hogy mindent az agy/elme irányít, így a fenti eseteken "nem is kell meglepődnünk".

A két példából láthatjuk azt is hogy a motiváció és a szeretet jelenléte nagyban befojásolja az ember szabadságát a sorsa felett.

x x x

Minden vallás,művészet és tudomány egyazon fának gyümölcsöző ágai.Ezeknek a törekvéseknek a célja az ember életének meg nemesítése, a pusztán fizikai létezésből való kiemelkedés és az egyén elvezetése a szabadsághoz.  Einstein levele Nikola Teslához 75.születésnapja alkalmából(1931)

Az igazságról

Az igazságot először a vallásban keresd így megteremted a lehetőséget hogy a tudományban megtaláld.
Tehát a valóságot minimum két eltérő(ha nem ellentétes) irányból érdemes megközelíteni,(szubjektív,objektív) máskülönben az észlelésünk az "egysíkú"értelmezésünk miatt nagy valószínűséggel torz lesz.

A személyiség...

A (fejlődésben lévő személyiségnek)személyiség megfelelő fejlődéséhez Isten útmutatása (Isten eszméje) szükséges. (akár ez a neveltetésben is fellelhető,a jó nevelők ezt tudják) A teljesen kifejlődött személyiség számára ragaszkodás Isten eszméjéhez már nem szükségszerű.(mert már magukévá tették azt)(tehát isten eszméje ilyenkor már nem külső megfelelni vágyás, elérni kívánt etalon, hanem belső törvény vagy inkább rend(szer),irányító elv, tehát a jó öreg Kód.

Az egó az ember figyelmét szűkíti "szubjektivizálja" ,Isten eszméje meg próbálja ezt kitágítani tehát "objektivizálni".

Az első korty a tudomány poharából ateistává tesz A pohár alján pedig ott van az isten.

(Isaac Newton)

K. fizika

 

 

Az anyagban tovább haladni (csak) a linkelt oldal értelmezése után érdemes.

http://hu.wikipedia.org/schrödinger macskája


Schrödinger macskája elmélet Isten fényében


Schrödinger macskája elmélet(gondolat kísérlet) szerint a kísérlet eredménye a megfigyelő figyelme hatására alakul ki "szilárdul meg".
A fentebbi mondat szerint "megfigyelő" szükséges ahhoz hogy bármi is történjen.
Ha belegondolunk... ,ez alapjába véve felveti a lehetőségét Isten létezésének.
Ha a stabil változás létrejöttéhez(szuperpozíció összeomlásához)  megfigyelő is szükséges, akkor ez ügyben a megfigyelő jelentősége erőteljesen megnő.(Isten) Ha a megfigyelő jelentősége meg nő akkor nagy valószínűséggel valamilyen módon még ha "véletlenül" is de"beleszól" a folyamatba.

Meglátásom szerint a figyelem katalizátorként működik a folyamatban(szuperpozíció összeomlásának folyamatában)

Az emberi agy a szervezeten belül figyelmet fordít a stimulálandó részre és így változást idéz elő(pl: lásd:Mária,Ilona)
Figyelmet fordít tehát energiát közvetít arra a területre ahol katalizátorként tud működni.

Számos neurológus,agykutató és fizikus szerint a világegyetem hasonlóképpen működik mint az emberi agy.


 (((((((((((((((((((((((((((((Ha az ember a megfigyelő! (ami közelebb áll az eddig elvégzett kísérletekhez):
A leírt folyamatnál a megfigyelőt(az irányítást nem birtokló) egyszerű mégis meghatározó szükségszerű körülmény ként írják le.(de ez csak a kezdetekkor volt így))))))))))))))))))))))))))))))))Az ember (szubjektum!) szempontjából, Isten létezik-e?  
A szuperpozíció elve szerint vagy létezik vagy nem,vagy mese vagy valóság stb.(A kvantummechanikában szuperpozíció elvének nevezzük, amikor egy részecske (vagy hullám) ún. kevert állapotban van, azaz bizonyos tulajdonságait nem tudjuk egyértelműen megállapítani.)

Ha valóság, akkor a figyelme segítségével azzá teszi, (redukálja),tehát figyelmet fordít rá: időt és energiát szentel és végül "bizonyosságot" nyer,  saját maga és társai számára.
Ha mese,akkor a figyelme segítségével azzá teszi,(redukálja),tehát figyelmet fordít rá: időt és energiát szentel és végül "bizonyosságot" nyer,  saját maga és társai számára.
A bizonyság meglehetősen szubjektív. Vagyis nem objektív mint az öreg.

Utószó

"A mítosz egy olyan elképzelés, amit, bár széles körben elhisznek,hamis.
Mélyebb értelemben,vallási értelemben az embereket irányba állító és mozgósító meseként szolgál.
A mese lényege nem a valóság tartalma, hanem a rendeltetése."Egy mese nem működik hacsak a közösség vagy nemzet nem hiszi igaznak.Nem ad okot vitára ha néhány embernek van pofája megkérdőjelezni a szent történet igazságtartalmát. A hit örzői nem szálnak vitába velük. figyelmenkívül hagyják vagy istenkáromlóként elítélik őket" (Szeptember 11 - Összeesküvés 1/4 rész)

A mese felskiccelt önkényes ábrája:

A hit az érzelmek vektora.    

"Minden elmélet annyit ér amennyire a modell működik."

Idézet: A féreglyukakon át

Üdv: A cserkész

 

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://acserkeszkombinaltfogoja.blog.hu/api/trackback/id/tr264811615

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.